Forside

 

                           

   

        '

 

 

 

                                

Sårtyper

 

Almen sårheling

  

 

 

 

 

 

Vejledning

 

Fotos

 

 

 

 

Ordliste

 

Hvem er jeg ???

 

Nyheder  

 

 

 

 

  A  B  C  D  E  F  G  H I  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Æ  Ø

 

A  
Absces Byld. Afgrænset ophobning af puds i et ikke præformeret hulrum, dvs. et hulrum som absces selv har dannet.
abducere Udadføre.

Ablatio

afskæring

Aerob Iltforbrugende.
Absorbere Opsuge.
Abnorm Anormal, unaturligt, afvigende fra det normale.
Adhærere Hænge fast
Adsorbere Binde til overfladen
Ambulatorisk venetryk (AVP) Hydrostatisk tryk i et ekstremitetsvene omgivet af afslappet muskulatur. I ekstremitet med defekte veneklapper er AVP højt. Man taler i dette tilfælde om et uaflastet AVP.
Anaerob Ikke iltforbrugende.

Anamnese

Forudgående sygehistorie

Angiogenese En proces  hvor nye blodkar dannes. 
Angiopati Karlidelse.
Ankel/armindeks Forholdet mellem det systoliske blodtryk i ankel og arm.
Ankel/tåtryk Forholdet mellem det systoliske blodtryk i ankel og tå.
Anoksi Mangelfuldt ilttilførsel til væv. Kan være anæmisk pga. nedsat mængde hæmoglobin i blodet; cirkulatorisk pga. mangelfuldt blodcirkulation til vævet.
Antebrachium Underarm
Anæmi Blodmangel
Arterie Pulsåre
Arteritis Ledbetændelse
Arteriosklerose Åreforkalkning. Den klinisk helt dominerende arteriesygdom karakteriseret af fremadskridende fortykkelse af arterievæggene og tab af deres elasticitet.
Ascenderende flebografi Indgift af røntgenkontrast i fodrygsvene. Kontrasten løber centralt i benets venesystem.
Aspirere Udsuge
Atrofi Svind af væv
Autolyse Den naturlige nedbrydning af devitaliseret væv.
Avaskulær karløs

 Til top

 

B

På dansk

Bucca

Kind

Bulla

Blære 

Til top

 

C

På dansk

Callositas

Hård hud begrænset fortykkelse af hudens hornlag.

Cicatrise

Ar

Clivage

Spalterum

Coupere

Overskære

Crus

Underben

Cutis

Hud.

Cyanose

Blåfarvning af huden pga. iltmangel

Cyste

Hulrum i væv dannet ved sygeligt proces.

Til top 

 

D På dansk
Debris Døde vævsceller
Debdridement Fjernelse af devitaliseret væv eller fremmedlegemer fra såret.
Decubitus Liggesår/tryksår. Den lokale blodcirkulation i huden kompromitteres ved langvarigt konstant tryk.
Degeneration Forringelse af funktionsdygtighed. Degeneration i patalogisk-anatomisk forstand betyder celleforandringer, som ses efter en ikke dødelig celleskade,  og som fører til ophobning af vand, kulhydrat eller fedt i cellerne.
Dehydrere afvande.
Dekomprimere ophæve tryk.
Demarkation Afgrænsning
Dermis Læderhud
Dermatitis Hudbetændelse
Detritus Henfald af væv eller enkelte celler, f.eks i sår
Deviation Forskydning, afvigelse, abnormitet
Diabetes Mellitus Sygdom p.g.a. fejl i sukkermetabolismen. Der er enten et underskud af pankreashormoner insulin, eller mangel på væv, der responderer på insulin.
Diagnose Bestemmelse af en sygdoms art.
Diffus Uskarpt afgrænset
Diffusion Sivning
Dlacereret Sønderrevet
Drop Dråbeinfusion
Diastole Hjertet udvidelse under muskelafslapning, veksler med systolen (hjertet sammentrækning)
Diastolisk blodtryk Det laveste tryk, som blodet udøver i en  arterie under hjertets diastole, normalt 60-90mm Hg.
Distal trykmåling Måling af systoliske blodtryk perifert på en ekstremitet
Drænere Aflede væske fra en hulhed
Dyb venøs trombose (DVT) Blodprop i de dybe vener i en ekstremitet
Dysfunktion Mangelfuld funktion

Til top

 

E På dansk
Ekskoriation Hudafskrabning
Eksudat Den væske der dannes af sårets overflade, som et resultat af lækage fra små kar. Væsken rig på protein og celler.
Ekstravasat Blod og lymfe, der er trængt ud af karrene.
Ekstremitet Arm og ben
Elefanthiasis Voldsom hævelse af ekstremitet som følge af sygdom/skade på lymfesystemet.
Eliminere Fjerne - bortskaffe
Enzym Stof der aktiverer omsætning af organiske stoffer.
Endotelceller Et enkelt lag flade celler, som beklæder alle blod -og lymfekars samt hjertets inderside.
Epidermis Overhud
Epitel Karløst væv, der beklæder hud og slimhinder og som næsten udelukkende består af celler.
Epiteliasering Den proces hvor såroverfladen dækkes af nyt epitel
Erytem Rødme
Erysipelas (Rosen) Akut, ofte febril infektion i underhudens bindevæv
Excision Udskæring

 Til top 

 

F På dansk
Fibrin Et uopløseligt elastisk protein, der stammer fra fibrinogen. Det er sluttrinet i blodets koagulation, (størkning) Ved fibrinudfældningen ændres blodplasmaet fra at være en kolloid opløsning til at være gel, dvs. fra flydende til fast form.
Fibrinogen Et opløseligt protein fundet i plasma. Omdannes af thrombin til fibrin
Fibroblast Den hyppigst forekommende bindevævscelle, den "egentlige" bindevævscelle, som er i stand til at danne extracellulære bindevævskomponenter, kollagenfibre, elastiske fibre, grundsubstansen
Fibrøs Bestående af bindevævstråde.
Fistel Rørformet kanal i væv
Fistulografi Røntgenundersøgelse af fistelgang ved samtidig indsprøjtning af kontraststof.
Flegmone Diffus betændelsestilstand i bindevævet.
Fluktuation Findes ved væskefyldte hulrum (f.eks. abscec). Trykkes der på hævelsen ét sted, vil den bule ud et andet sted pga. væskebevægelsen.
Fodpuds Palpation af puls på foden.

Til top

 

G På dansk
Gangræn Navn for dødt væv. (Koldbrand) - nedbrydning af væv med efterfølgende forrådnelse pga. bakterier.

Granulationsvæv

Nydannet væv, som dannes som led i regenationen af ødelagt væv. Udvikles f.eks i ophelingsfasen af en inflamation, hvor defekter skal udfyldes. Makroskopisk ses et rødt, nopret væv. Mikroskopisk ses mange proliferende fibroblaster og mange kapillærer

Til top

 

H På dansk
Histamin. Inflamationsprocessen og allergiske reaktioner.
Hudperfusionstryk. Det hydrostatiske tryk, hvormed blodet drives igennem karrene i huden.
Hypergranulerende sår. Svampet, ødematøst, gråt granulationsvæv, der vokser ud over sårkanterne. Vævet er ofte dårligt vaskulariseret og ofte sæde for righoldig bakterieflora.
Hyperkeratose. Voldsom dannelse af hård hud.
Hypoksi Lav iltkoncentration i det pågældende væv.
Hypertrofisk. Forøgelse i størrelse af de enkelte celler eller fibriller, der bevirker forstørrelse af det pågældende område.
Hypotension Lavere blodtryk end normalt.
Hypoxi Iltmangel.
Hæmaton En samling af blod i vævet. (Blodansamling)

Hæmostase.

En proces der fører til en reduktion af blodtabet fra vævet.

Til top  

 

I På dansk
Imbiberet Mættet med væske.
Immobilisere Gøre ubevægelig
Immunosuppresion Undertrykkelse af antistofdannelse.
Immunsystem Kroppens naturlige forsvarsmekanisme.
Implantere Indoperere.
Incision Indsnit
Incisionshernie (Brok) opsået i eller i nærheden af et ar efter en operation.
Induration Hårdhed i vævet.
Infektion En klinisk tilstand forårsaget af en invasion af mikroorganismer i vævet.
Inflammation Det første reaktion på en skade. Histologisk reaktion som ved betændelse.
Inflamatorisk reaktion Betændelsesreaktion. En effektiv og livsvigtig afværge - og overlevelsesmekanisme, karakteriseret af ændret vævstilstand med lokale metaboliske og cirkulatoriske ændringer. Kan fremkaldes af mange udefrakommende faktorer som mekaniske, termiske, traumatiske, kemiske eller toksiske. Karakteriseres af de klassiske tegn; Rubor, (rødme), Dolor (smerte), Calor (varme) Tumor (hævelse), samt Funktio leasa, (nedsat funktion)
Infussion. Langsom indsprøjtning af større mængder væske.
Inkontinens Ufrivillig afgang af f.eks. urin
Inokulation. Indpodning
Insufficient Utilstrækkeligt fungerende
Intercellulær Imellem cellerne
Interval. Mellemrum, afstand i tid
Intravenõs I venen.
Invasive bakterier. Bakterier der pga. dannelse af særlige stoffer(enzymer,luftarter) breder sig hurtigt.
Irreversibel Forandringer, som ikke kan gå tilbage.
Ischial Svarende til sædebenet
Iskæmi Formindsket blodtilførsel.

Til top

 

K På dansk
Kardilaterende Karudvidende
Karpemeabilitet Kargennemtrængelighed
Kapillær Hårkar
Katabol fase En destruktiv matabolisk proces hvor komplekse molekyler nedbrydes.
Keloid Patalogisk, godartet dannelse af bindevæv efter kutant traume. Invaderer omgivende normalt væv og kvælder ud over arkanterne
Kemiske mediatorer Kemisk substans, der har indflydelse på cellens aktivitet.
Keratin Et uopløseligt protein. Findes primært i epidermis, hår, negle, forhornet væv og den organiske matrix i tandemaljen.
Keratinocyt Et epitelcelle, der syntetiserer keratin
Keratose Fortykkelse af hudens hornlag
Koagulation Blodets størkning
Kollagen Fibrøs protein, der produceres i den proliferative fase af helingen. Det omdannes i ophelingens modningsfase.
Kollagenase Enzym, der opløser bindevævsfibriller.
Kollagenolyse Nedbrydning af kollagen ved hjælp af enzymer (kollagenaser)
Kollateraler Dannelse af nye blodkar uden om (gamle) tilstoppede kar.
Kolonisation Tilstedeværelse af bakterier i såret.
Kontamination Tilstedeværelse af fremmedlegemer i såret.
Kontamineret Forurenet med bakterier
Kontrahere sig Trækker sig sammen
Kontraktur Sammentrækning, indskrænkning af et leds bevægelighed.
Kronisk venøs insufficiens (CVI) Tilstand med længerevarende dårlig funktion af vener i underekstremiteterne.

Til top

 

L På dansk
Leukocytter Hvide blodlegemer
Lipodermatosklerose Fibrose og pigmentering i hudområde. Ofte strækker det sig ned til fascien. Forstadie til ulcus cruris venosum.
Lumbal Hører til lænden
Lymfadenit Betændelsestilstand i lymfeknuder, der medfører hævelse, rødme, varme, ødem og smerter.
Lymfangit Betændelse i lymfekar, der ses som røde striber i huden
Lymfocyt En del af de hvide blodceller der er involveret i det immune respons.

Til top

 

M På dansk
Makrofag Celle, der optager og fjerner henfaldent væv. Det er fagocyterende celle, der spiller en vigtig rolle i inflammationsprocessen.
Malleol Ankel
Maturation Den afsluttende fase i ophelingen. Varer ofte i måneder eller år.
Melanin Et mørkt pigment der findes i melanocytter. Ansvar for hudens pigmentation.
Mesenchym Væv hvorfra bindevæv, muskler og blodkar udvikles.
Mesh Graft Ved delhudstransplantation "høvles" det øverste hudlag af, hvorefter der skæres små huller (huden meshes). Der dannes herved et net, som kan trækkes. Man opnår, at et mindre stykke hud kan strækkes over et større område.
Muskel-venepumpe System i underekstremiteterne, der medvirker til veneblodets transport mod hjertet.

Til top

 

N På dansk
Nâtes Sædet, bagdelen, endebalder.
Nekrose Vævsdød af individuelle celler, grupper af celler eller områder af væv
Nekrektomi Kirurgisk fjernelse af dødt væv
Neuropatiske sår Sår fremkaldt pga. neuropati
Neuropathi Degenerative forandringer i perifere nerver, der bl.a. medfører nedsat følesans. Ses specielt ved diabetes mellitus og alkoholisme.

Til top

 

O På dansk
Opportunistiske infektioner Infektion der kun opstår hos patienter med nedsat immunforsvar
Os sacrum Korsbenet, de 5 sammenvoksede bækkenhvirvler.
Overekstremitet (forkortes o.e.) Arm

Til top  

 

P På dansk
Patogen Sygdomsfremkaldende
Perforerende vener Hermed forstås vener, der forbinder det dybe og overfladiske venesystem på underekstremiteterne. Kaldes perforerende, da de gennembryder muskelfascierne.
Perianale abscesser Abscesser omkring endetarmen
Per kutan Igennem huden
Permeabilitet Gennemtrængelighed
Per operativ Under operation
pH Mål for surhedsgrad, fra 0-14, lave tal sur reaktion, høje tal basisk
Phagocytose Enproces hvor visse celler "spiser" bakterier, nekrotisk materiale og fremmedlegemer.
Polymorfnukleær En type af de hvide blodceller
Posttraumatisk Efter læsion
Profylakse Forebyggelse
Progredierende Fremadskridende
Proliferation Vækst af væv, en proces i vævsreparationen, der erstatter celler eller væv
Pus Væske dannet af en blanding af eksudat, døde makrofager og bakterier.

Til top

 

R På dansk
Reaktiv Hyperæmi Øget blodgennemstrømning i et område som reaktion på en påvirkning, f.eks efter afklemning af blodforsyningen i en periode.
Regeneration Gendannelse af væv
Retardere Forsinke
Retinere Tilbageholde
Reversibel Som kan bringes tilbage til sin oprindelige tilstand
Revision Revidere; kirurgisk fjernelse af væv, der ikke er sundt
Rosen (se også Erysipelas) Akut streptokokinfektion i underhudens bindevæv med feber, svulst og rødme af det angrebne hudparti

Til top

 

S På dansk
Sacral Lokaliseret til korsbensregionen
Sangvinolent Blodig
Sebum Sekret produceret af taglkirtlen.
Sepsis Blodforgiftning
Skin Graft Et hudstykke der fjernes og påsættes et andet sted.
SpontanaF  Af sig selv
Stace Opstemning af blod i årerne
Steroid Engruppe af produkter, der anvendes til at dæmpe inflammation.
Subcutis Underhud
Suggilation Blodudtrækning
Superficiel Overfladisk
Suppuration Produktion af pus
Synergistisk Forårsaget af to samarbejdende bakteriestammer.
Systemisk Til hele organismen, modsat lokalt.
Sår Ulcus, Sår af kronisk beskaffenhed opstået ved vævshenfald. Vulnus er et akut sår som følge af mekanisk skade, læsion.
Sårheling Ved akutte sår er der to helingstyper; 1) primær heling, hvor sårkanterne er primært og anatomisk korrekt lukket sammen, og hvor helingen forløber uden komplikationer (f.eks infektion) 2) Sekundær heling ses i sår med større vævstab,hvor sårkanten ikke er korrekt lukkede og såret er åbent; disse sår heler op ved opfyldning med granulationsvæv og senere betydelig bindevævsdannelse.
   

Til top

 

T På dansk
Teleangiektasier Udvidelse af hudens fine blodkar
Thrombe Blodprop
Thrombin Uopløseligt protein der findes i serum.
Thromboembolisk Med fastsiddende og løsrevne blodpropper.
Thrombophlebitis Betændelse og tillukning af blodåre
Thrombose Fastsiddende blodprop
Toksin Et produkt der har en toksisk effekt på levende celler
Transplantere Omplante.
Taume Læsion
Tryksår Decubitus, Et sår opstået p.g.a. for lang tids tryk på et lokaliseret hudområde.

Til top

 

U På dansk
Ulcus Sår af mere eller mindre kronisk beskaffenhed med substans p.g.a. vævshenfald (af f.eks. hud eller slimhinder), forårsaget af betændelse, tumorer, nedsat ernæring i vævet, eller opstået ved akut læsion (vulnus)
Ulceration Dannelse af kroniske sår
Ulcus cruris, arterielle Arterielle sår på underben og fod er iskæmiske sår, dvs. at de skyldes kronisk nedsat blodtilførsel hyppigst forårsaget af arteriosklerose.
Ulcus cruris venosum Skinnebenssår. Det venøse u.c. er et overfladisk landkortagtigt udbredt sår med uskarpt afgrænsede rande og granulationsvæv i bunden.
Underekstremitet Ben

Til top

 

V På dansk
Vaskulint Inflammation af blodkar
Venøs insufficiens Vener der ikke fungerer normalt pga. ødelagte veneklapper.
Venøs refluks Insufficiente vener, hvor blodet løber i den forkerte retning
Vesikel Lille væskefyldt blære
Viskositet Flydende
Vulnus/Vulnera Sår, der opstår som umiddelbar virkning af mekanisk beskadigelse.
Vækstfaktorer Proteinstoffer, som regulerer vækst, har betydning for værtens sygdom og en celles funktioner og bevægelse. Kan fungere via blodet, direkte i vævet og tilbage på den producerende celle.
Værtsfakrorer Faktorer hos værten (parsonen), der har betydning for dennes sygdom.

Til top

 
Æ På dansk
Ætiologi Årsag/baggrund

Til top

 

Ø På dansk
Ødem Væskeophobning i væv, - hævelse

Til top